Onze projecten

 

KLEUTERSCHOOL Nyeliwa

Op school wordt aan 125 kleuters een dagelijkse maaltijd, onderwijs en zorg gegeven.

Vooral een gevarieerde voeding is zeer belangrijk omdat een gebrek aan voedsel  bij kleine kinderen dikwijls een achterstand in de ontwikkeling van de hersenen tot gevolg heeft.

 

Het schoolproject van Samala Belgium biedt aan 15 personen uit de plaatselijke gemeenschap vast en betaald werk.

(4 leerkrachten, 3 koks, 2 poetsers, 2 bewakers en 4 leden  schoolcomité)

 

VOEDSELBANK weeskinderen

Jaarlijks wordt door Samala Belgium aan 15 lokale boeren maiszaad en meststoffen geleverd. Als tegenprestatie geven zij aan de voedselbank van Samala een deel van hun oogst

Deze mais gaat naar de voedselbank .

Tijdens de hongermaanden ( december tot april)  krijgen de 150  weeskinderen 10 kg mais per maand, die voldoende zijn voor  twee maaltijden per dag.

 

De organisatie van de voedselbank biedt aan 4 personen uit de plaatselijke gemeenschap vast en betaald werk.

 

KLEDING weeskinderen

Elk jaar worden de weeskinderen in hun dorp bezocht en krijgen een ‘nieuw’ kledingstuk.

SAMALA BELGIUM vzw   |   info@samalabelgium.be

Danielle Dekort – Bruno Everaert

Jef Peetersstraat 1

2300  Turnhout   

014 42 35 08

0475 54 48 47    Bruno Everaert

0476 59 42 49    Danielle Dekort 

rekeningnummer Samala Belgium vzw :

Iban :  BE83 1430 9315 0215
Bic   :  GEBABEBB

Proudly made by eGrow