GESCHIEDENIS

Na vijf jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan bij YOCE, een project in Malawi, bracht Danielle de behoeften en noden van de allerarmsten en de vele weeskinderen in de dorpen rond Sitima in kaart.

In 2014 werd een eigen project boven de doopvont gehouden : SAMALA BELGIUM vzw.
Samala betekent ‘take care’ : zorg dragen voor.

Danielle en Bruno nemen de zorg op voor een 150 weeskinderen uit 9 huttendorpen.
Tijdens de hongerperiode van december tot april wordt voor deze kinderen maandelijks een bedeling van mais georganiseerd.
Ieder kind krijgt dan 10 kg mais, voldoende om gedurende die maand tweemaal per dag te kunnen eten.
De voedselbank waarbij 15 lokale boeren betrokken zijn, is een belangrijke draaispil in het project.

Begin september 2016 werd het nieuwe schooljaar gestart.
 

De 103 jongens en meisjes van 2 tot 6 jaar krijgen onderwijs, zorg èn een dagelijkse maaltijd.
Bij het recruteren van de teachers, cleaners, cooks en watchers werd nauw samengewerkt met de gemeenschappen van drie omliggende dorpen.

In 2018 werd werden bijkomend een open hal en overdekte gaanderijen gebouwd. Hier vinden de kinderen beschutting voor zon en regen.

 

Schooljaar 2018 / 2019 zijn er 125 kleuters ingeschreven en werken er 15 personen.

Elk jaar opnieuw bezoekt Danielle de 9 dorpen om de lijsten van de weeskinderen te updaten en om hun situatie zo goed mogelijk in te schatten.
Bij dit bezoek krijgt ieder kind een nieuw kledingstuk en worden ook de armsten van de gemeenschap niet vergeten.

SAMALA BELGIUM vzw   |   info@samalabelgium.be

Danielle Dekort – Bruno Everaert

Jef Peetersstraat 1

2300  Turnhout   

014 42 35 08

0475 54 48 47    Bruno Everaert

0476 59 42 49    Danielle Dekort 

rekeningnummer Samala Belgium vzw :

Iban :  BE83 1430 9315 0215
Bic   :  GEBABEBB

Proudly made by eGrow