top of page

Malawi ligt in Zuidelijk Afrika ten westen van Zambia en grenst verder aan Mozambique en Tanzania .
Het land heeft een oppervlakte van 118 000 km2 (bijna
4 maal groter dan België).
Het Malawimeer, gelegen in het oosten van het land, is net als het land zelf,

langgerekt. Het meer neemt een vijfde deel van de totale oppervlakte

van Malawi in beslag.
 

Het land telt 17.377.000 inwoners waarvan 66 % onder de armoedegrens leeft.
Daarmee hoort Malawi bij de 3 armste landen ter wereld.


De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven,en de traditionele gerichtheid op het verbouwen van thee en tabak op plantages, maken samen met het zeer lage opleidingsniveau van de bevolking de economische situatie dramatisch.
Daarbij is er de
aids-epidemie gekomen, die een belangrijk deel van de middengeneratie heeft weggeveegd.
55 % van de bevolking is jonger dan 16 jaar.

 

De officiële landstalen zijn Chichewa en Engels omdat Malawi tot 1964 een Britse kolonie was.

De overgrote meerderheid van de bevolking leeft op het platteland en is landbouwer . Op hun stukje grond wordt vooral mais verbouwd.

De maiskorrel wordt gemalen en door het maismeel aan te lengen met water wordt ‘nsima’ gemaakt.

Dit voedsel is te vergelijken met ons dagelijks brood, met dit verschil dat het hun enige voedsel is.

Er is regelmatig hongersnood in Malawi.

Voor de oogst is men in grote mate afhankelijk van de weersomstandigheden. Slechts een kwart van de beschikbare landbouwgrond wordt geïrrigeerd.  

Dat betekent dat men in grote mate afhankelijk is van het regenseizoen. Deze begint veelal in december en kan voortduren tot ongeveer mei.Door de opwarming van de aarde worden deze regenperiodes korter en grilliger. 

Een tekort of teveel aan water geeft een zeer kleine of geen oogst. Ook de army-worm brengt de laatste jaren veel schade toe aan de maisplanten.

Door mislukte oogst hebben de boeren te weinig voedsel voor zichzelf en bieden ze onvoldoende of  geen mais aan op de markt.

Zo ontstaat er een schaarste, wat tot enorme prijsstijgingen leidt.

En de verarmde bevolking is niet in staat om mais te kopen aan een prijs die 5 -6 keer hoger is dan normaal…

bottom of page