top of page

Nieuwsbrief september 2019

Beste vrienden,

September …

De zon verliest langzaam haar kracht , de dagen beginnen te korten en de natuur bereid zich aarzelend voor op de nakende herfst. Zomer en vakantie liggen nog vers in het geheugen.

September …

Traditioneel het begin van een nieuw schooljaar. Hier in België was dat op 2 september, in Malawi gingen de schoolpoorten terug open op de derde maandag van de maand. In Nyeliwa, in onze kleuterschool werden op de eerste schooldag 125 kinderen verwelkomd; 54 jongens en 71 meisjes. De allerkleinsten niet te na gesproken, allemaal met stralende gezichtjes ! Nieuwsgierig, blij dat ze bij de gelukkigen zijn die alvast de eerste trimester naar school kunnen komen.

De eerste schooldag is een feest ! Speeches van de chief en de headteacher voor de aanwezigen : het voltallige schoolcomité, de teachers, cooks, cleaners en ouders. Zoals ik in een eerdere nieuwsbrief schreef hebben we momenteel 5 leerkrachten. Twee in elke klas en één voor sport en spel. Op deze manier kan er gewerkt worden in kleinere groepen wat de onderwijskwaliteit ten goede komt.

Het handboek voor de leerkrachten dat verleden schooljaar vanaf het derde trimester gebruikt werd, dient ook nu als leidraad voor de opbouw en inhoud van de lessen. Eén van onze nauwe medewerkers, zelf ook leerkracht, volgde tijdens de maand augustus een cursus over kleuteronderwijs. Hij zal het eerste trimester op vaste namiddagen de aangeleerde “skills” doorgeven aan zijn collega’s. Op school zijn we dus goed gestart !

Ook de voedselbank zit, voor het eerst in jaren, goed op schema ! Ondanks de orkaan die in maart passeerde en een spoor van vernieling achterliet, was de maisoogst goed. Dat wil zeggen dat elke boer zijn bijdrage heeft kunnen leveren voor de voedselbank wat resulteert in een volle opslagplaats. We hebben voldoende mais om de 150 weeskinderen van eten te voorzien gedurende de vier hongermaanden ! Het maiszaad en de meststoffen voor de nieuwe aanplantingen eind november/begin december zijn al aangekocht. Dat is zoals we hen geleerd hebben, goed op tijd, want dan is de prijs nog laag. Hoe dichter bij het nieuwe plantseizoen, hoe duurder de grondstoffen.

Toch ook een schaduw … We hebben vanuit België een begrafenis moeten regelen. Half augustus overleed de chief van Nyeliwa, het dorp waar onze school staat. Een vriendelijk, innemend en integer man. Echtgenoot, vader van nog jonge kinderen. Hij woonde dicht bij de school, kwam er regelmatig langs en volgde de activiteiten van dichtbij. Een zeer goede, wijze chief voor zijn dorp, voor zijn mensen …. We zullen hem missen en het lijkt onwezenlijk dat hij er in februari niet zal zijn om ons te verwelkomen. Een jonge opvolger wacht de zware taak om in zijn voetsporen te treden…

Eind augustus …

Lekeleni, een dame uit ons coördinerend team, bevalt van een gezonde zoon ! Verbazing van onze kant, want toen wij in maart uit Malawi vertrokken, deed niets vermoeden dat Lekeleni toen al zwanger was. Ze heeft al twee schoolgaande kinderen, lager en middelbaar onderwijs … Een zwangerschap verwachtten wij nu niet direct meer … maar je ziet … Het ventje heet Matthias, naar Mathis, onze kleinzoon. En zo zijn er al een kleine Daniella, Bruno en Thomas. Het meter- of peterschap geven aan een blanke is voor de ouders een eer en een soort van ‘investering’ in de toekomst van het kind. Voor de meter of peter geeft het voldoening om wezenlijk iets te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van een kind dat leeft aan de rafelrand van de wereld. En het is altijd uitkijken naar het weerzien bij een volgend bezoek.

Warme groet,

Danielle www.samalabelgium.be info@samalabelgium.be

Recente berichten
Archief
bottom of page