top of page

Koekjesverkoop

Turnhout, 4 september 2023Met een kleurig boekentasje, nieuwe brooddoos en veel goesting, hier en daar een traantje niet te na gesproken, gaan in september ruim 98 procent van de Belgische kinderen tussen 2,5 en 6 jaar weer naar school.

Velen worden met de auto, achterop de fiets of in de bakfiets tot aan de schoolpoort gebracht. Te voet aan de hand van mama of papa is een mogelijkheid als je naar een buurtschool gaat.


Een heel verschil met Malawi waar schoolkinderen, ook de kleuters, vaak een 8 à 10 km (enkele reis) moeten afleggen, meestal zonder begeleiding.

Vanwege de afstand kunnen veel jonge kinderen de lange weg naar school niet aan en verliezen zó waardevolle jaren onderwijs als zij pas rond hun achtste de kracht hebben om deze afstand af te leggen.

Vooral voor meisjes vormt dit een risico omdat onderweg regelmatig geweldplegingen plaatsvinden.

In het regenseizoen wordt de situatie op de weg dikwijls heel moeilijk door de sterke rivieren die uit hun oever treden.

Hoewel het basisonderwijs gratis is vragen veel lagere scholen ook inschrijvingsgeld.

Hierdoor gaan vooral op het platteland veel kinderen helemaal niet naar school.In Malawi heeft het basisonderwijs acht niveaus.

In de eerste klas zitten of staan dikwijls 150 tot 250 leerlingen in een klein leslokaal of krijgen ze les in de schaduw onder een grote boom.

In de klassen ontbreekt het vaak aan schoolbanken of tafels, of allebei.

Geen kantoor voor het schoolhoofd, geen opslagplaats voor de schoolspullen, slechte sanitaire voorzieningen …

Bij elk niveau daalt het aantal leerlingen. Gemiddeld starten er in groep 1 meer dan 500 leerlingen. In groep 8 zijn er nog een dertig waarvan één derde meisjes.In het middelbaar is de situatie nog schrijnender.

Hoog inschrijvingsgeld en kosten voor internaat, uniform en studiemateriaal zijn de dooddoeners.

Op 10 studenten zijn er drie die uiteindelijk afstuderen. Vooral jongens want meisjes moeten dikwijls afhaken omdat ze zwanger worden en huwen.

Op het platteland kan slechts een minderheid van 34% van de jongvolwassenen lezen of schrijven.


En kleuteronderwijs ?

Dat is, afgezien van de privé initiatieven en projecten als het onze, onbestaande want niet ingericht door de staat.

Ook bij ons op school komen de kleutertjes vanuit omliggende dorpen . Ze zijn dikwijls lang onderweg vandaar dat de school eindigt om 11:30u , na de maaltijd.

Maar wat zijn onze 125 kleuters verwend.

Twee klassen van ongeveer 60 kinderen. Voor ieder van hen een tafel en stoeltje. Hedendaags en leuk pedagogisch materiaal, speelgoed van goede kwaliteit, sport- en spelmateriaal, speeltuigen, …

Allemaal een blauw/oranje schooluniform. 5 leerkrachten en een schoolhoofd die op onze kosten ook extra bijscholing kunnen volgen en die zich alle dagen voor hen inzetten.

Elke dag een warme maaltijd met voldoende variatie en vitaminen en éénmaal per week voordat de les begint een beker warme melk met suiker.

Wij vragen hiervoor een inschrijvingsgeld van 0,50€ per trimester. Een bewuste keuze. Op die manier zijn er weinig of geen afwezigheden en is er ook vanuit de ouders een zeker engagement.13 Oktober vertrekken we weer voor een maand.


Na de doortocht van cycloon Freddy die in maart lelijk huishield zijn de mensen in Malawi terug begonnen aan de heropbouw van de woning.

Het droge en hete seizoen komt er aan, dé periode om bakstenen te bakken.We hebben voor ons vertrek eind maart aan 112 gezinnen nood- en financiële hulp verleend. Maar concreet hebben we geen zicht op de situatie.

De bewoners op het platteland hebben weinig of geen werk, geen ondersteuning, slechte leef- en woonomstandigheden. Door gebrek aan meststoffen hebben ze sowieso een veel kleinere oogst …

Misschien is daardoor het geld dat ze kregen al voor een deel opgebruikt aan voedsel…

Misschien is er daardoor nog niet veel hersteld of heropgebouwd…

We moeten ter plaatse gaan om te zien waar er verder moet ondersteund worden. Wie eventueel nog extra financiële hulp nodig heeft.

Ook bij ons op school zijn er herstelwerken gedaan o.a. het bouwen van een nieuw sanitair blok nadat het oude volledig was verzakt door de overstromingen. Het dak van de open hal was zwaar beschadigd en is volledig vernieuwd en de binnenmuren zijn opnieuw bezet en geschilderd.


We vertrekken met koffers vol super leuk materiaal voor sport en spel: ballen, hoepels, springballen, sporthesjes, materiaal om bewegingsparcours te maken.

Maar ook 130 kleurschriftjes, puzzels en prentenboeken aangepast aan het niveau van klas A en B.

En natuurlijk de kleding voor onze 150 weeskinderen.

In totaal een slordige 160 kg.


Om ons project te kunnen bekostigen doen wij daarom ook dit jaar opnieuw een Jules Destrooper koekjesverkoop.

Samen met deze nieuwsbrief zullen jullie ook het “koekjesformulier” ontvangen.

Hopelijk wordt het succes van de twee vorige verkopen geëvenaard !


We hebben er ongelooflijk veel zin in.

Jullie maken ons blij met de koekjes en wij maken zóveel kinderen en gezinnen blij in de dorpen in Malawi.

Mooi toch !Warme groet,

Danielle
Samala Belgium vzw – Ond.Nr. 0612990906 Danielle en Bruno Everaert-Dekort Jef Peetersstraat 1 2300 Turnhout Tel. 0476 59 42 49

Rekeningnummer BE83 1430 9315 0215

Fiscaal attest mogelijk door storting op KONTINENTEN vzw : rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 met vermelding SAMALA BELGIUM én uw rijksregisternummer

Bình luận


Recente berichten
Archief
bottom of page