top of page

Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

Beste vrienden,

Terwijl wij in ons land proberen de tweede coronagolf meester te worden, dreigt deze pandemie rampzalige gevolgen te hebben voor ontwikkelingslanden. Dankzij de inzet van moderne communicatiemiddelen kunnen wij hier in het Westen in deze moeilijke tijden grotendeels blijven doorwerken. Deze luxe hebben de mensen in ontwikkelingslanden, zoals Malawi, niet. Ze moeten het hebben van low-skilled labour, waarvoor ze echt het huis uit moeten. Zodra ze geen job meer hebben, hebben ze geen inkomen meer. Sinds 13 maart is Malawi in lockdown. Door het sluiten van de grenzen wordt de voedselbevoorrading problematisch en wordt alles duurder. Dat alles maakt dat het aantal mensen met honger dit jaar zeer waarschijnlijk zal verdubbelen.

Door het herschikken van middelen vanuit de regering wordt bovendien de bestrijding van hiv, malaria, mazelen, polio, … on hold gezet. De Wereld GezondheidsOrganisatie waarschuwt dat door de coronapandemie het aantal malariadoden en de kindersterfte door mazelen opnieuw enorm zal toenemen. Grote uitdagingen voor de nieuw verkozen president in Malawi om de problemen doeltreffend aan te pakken. Lazarus Chakwera, president sinds 28 juni 2020. Mooie woorden, mooie beloftes van de nieuwe president. Misschien een sprankel nieuwe hoop voor het straatarme Malawi. Ook voor Samala Belgium is 2020 een vreemd jaar. Een week na mijn terugkeer uit Malawi begin maart werden niet alleen de grenzen maar ook de scholen daar gesloten. Tot op heden is daar geen verandering in gekomen en onze contacten ter plaatse melden ons dat de heropening van het onderwijs gepland is tegen januari/februari 2021 …

Wij blijven ons schoolpersoneel doorbetalen om het voor hen enigszins mogelijk te maken deze moeilijke tijd te overbruggen . Zoals ik al zei is deze gezondheidscrisis voor hen vooral een financiële crisis. De rurale omgeving van de dorpen, waar de hutten tientallen meters van elkaar liggen, is op zich een veilige woonomgeving. Maar het virus wordt , meestal door de mannelijke bevolking, vanuit de stad meegebracht. Plaatselijke markten en openbaar vervoer zijn broeihaarden … Vanuit de regering worden dezelfde richtlijnen meegegeven als bij ons : 1,5m afstand houden van elkaar, geen handen geven, regelmatig handen wassen en ontsmetten, mondmasker dragen op openbare plaatsen. Naar de dokter gaan, je handen wassen, in je kot blijven ... Moeilijk als er geen proper water, dokter of sociaal vangnet is. Daarom hebben we beslist dat Samala Belgium ondersteuning zal geven bij de preventiemaatregelen tegen Covid-19. Concreet betekent dit dat wij ervoor zullen zorgen dat alle gezinnen van onze 125 kleuters op school, ons schoolpersoneel, onze weeskinderen en boeren een preventiepakket krijgen dat bestaat uit een emmer met tap, mondmaskers en zeep.

Ook jullie kunnen ons hierbij helpen !

Vorige week kregen wij van de Belgische Overheid het goede nieuws dat er een tijdelijke aanpassing is gekomen van de regelgeving over giften met belastingvermindering. Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.

De wet is van toepassing op giften tot 31/12/202 Deze maatregel is misschien een stimulans om ons te steunen en zo ons inkomensverlies door de Covid-19 pandemie deels te compenseren. Onze geplande benefietavond voor april werd geannuleerd en nu ook die van oktober.

Onze kosten echter blijven doorlopen.

Plannen voor het bouwen en organiseren van een klein zorgcentrum, denk aan ‘Kind en Gezin’, zijn voorlopig opgeborgen …. Het valt mij zwaar om jullie dit , uiteraard vrijblijvend, te vragen.

De hulp voor preventie tegen het Coronavirus , concreet :

Eén pakket : 1 emmer, 4 wasbare maskers en zeep kost 15€. Een gift vanaf 40€ is fiscaal aftrekbaar, nu met 60% ! Met 45€ kunnen wij 3 gezinnen een preventiepakket bezorgen. Het enige antwoord op deze crisis is internationale solidariteit. Een virus kent geen grenzen, solidariteit gelukkig ook niet.

Fiscaal attest mogelijk door storting op KONTINENTEN vzw

Rek. nr. BE66 7380 3734 7143 met mededeling SAMALA BELGIUM én uw rijksregisternummer

Stortingen zonder fiscaal attest kunnen op Rek. nr. BE83 1430 9315 0215 op naam van SAMALA BELGIUM vzw

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond ! Warme groet,

Danielle en Bruno Everaert – Dekort www.samalabelgium.be

Recente berichten
Archief
bottom of page